Királyerdei Klinika foglalkozás egészségügy

foglalkozás egészségügy

A szervezett munkavégzésben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kötelező a vállalkozások részére. Ennek jogi alapjai:
az 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 58. §-a,
a 89/1995. Kormány rendelet a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatról,
a 27/1995. NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, valamint
a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről,
szóló és az érvényben lévő további rendeletekben előírtak és Ügyfeleink egyedi igényeinek figyelembe vételével történik, az alábbiak szerint:
Munka-alkalmassági vizsgálatok több szinten
Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése a hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek megfelelően.

Ezek a Partner tevékenységi körétől, a munkavállaló munkakörétől, a munkakörrel járó megterhelésektől, kockázatoktól, esetleges expozícióktól, valamint a munkavállalók munkakörnyezetétől és egészségi állapotától függően a következőket foglalhatják magukba:

– Teljes körű belgyógyászati vizsgálat (részletes családi, egyéni és foglalkozási kórelőzmény, fizikális vizsgálat, az adott munkahelyi kockázatok által terhelt szervrendszerek kiemelt vizsgálatával: bőr, mozgásszervek, tüdő, szív, erek, hasi szervek, idegrendszer, pszichés állapot), a jogszabályok szerinti rendszerességgel
– Vérnyomás és pulzusmérés, BMI meghatározás
– Látásvizsgálat (éleslátás és színlátás) jogszabály szerinti gyakorisággal
– Tevékenységi körre kidolgozott munkapszichológiai kérdőív
– Bőrgyógyászati vizsgálat
– Igény esetén teljeskörű laboratóriumi kivizsgálás
– Igény esetén mellkas röntgen

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat kötelezően végzi a 27/1995. (VII.14.) NM rendelet szerinti feladatokat:
• a külön jogszabályban – a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat
• a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását
• a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal évente, illetve változás bekövetkezésekor soron kívül is
• külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
• a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást és az egyes munkaegészségügyi jogszabályokban rögzített a felvilágosítással kapcsolatos előírásokat
• külön jogszabályban a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat
• a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását
• külön jogszabályban meghatározottak szerit a munkakörhöz kötött 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében kötelezően közreműködik:
• részt vesz az egészséget nem veszélyeztető veszélyes létesítmény, munkahely, technológia üzembe helyezés előtti vizsgálatában előzetes időpont egyeztetés után

• részt vesz a munkavállalók egészégének közvetlen veszélyeztetése esetén a soron kívüli ellenőrzésben előzetes időpont egyeztetés után
• tanácsot ad a munkahelyek kémiai biztonságát érintő kockázatbecslési feladatok végrehajtásához
• részt vesz az egyéni védőeszközök kiválasztásában és a használatukkal kapcsolatban tanácsadást végez
• a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a veszélyek megelőzésében, illetve az egészségkárosító hatások csökkentésében (munkahigiénés bejárás)
• a munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában
• a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek, valamint a sürgős orvosi ellátás megszervezésében
• a foglalkozási rehabilitációban
• a munkáltató katasztrófamegelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének elkészítésében
• véleményezi a munkáltató által írásban meghatározott munkaköröket, ahol sérülékeny munkavállalók nem foglalkoztathatók
• Adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tesz

A munkáltató felkérésére (külön díjazás alapján) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködhet:
• a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok lebonyolításában

• a munkahelyi egészségkárosító kockázatok minőségi és mennyiségi (új, soron kívüli, aktuális felülvizsgálat részeként végzett) kockázatértékelésben, a munkahelyi kémiai biztonság tekintetében a kockázatbecslésben a külön jogszabályokban meghatározott szempontok alapján, felkérésre, előzetes időpont egyeztetés után
• további foglalkozás-egészségügyi szakemberek (toxikológus, ergonómus, munkavédelmi szakember stb.) biztosításában
• a biológiai expozíciós (hatás) mutatók vizsgálatában
• a munkáltató kérésére véleményt mondhat a BEM vizsgálatok gyakoriságáról, a mintavételek megtervezéséről

Helyi vizsgálat a cég telephelyén:
Kis létszámú cégek esetében vállaljuk a dolgozói állomány éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainak elvégzését előzetes egyeztetéssel és ütemezéssel.

GARANCIA:
– mindenkor szem előtt tartjuk a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet szabályozó magyar jogszabályokat, rendeleteket és tevékenységét ezek alapján végzi;
– komplex egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk Partnereink igényei szerint;
– Partnereink HR és kapcsolódó osztályai igényeihez igazítjuk adminisztrációs és adatszolgáltatási rendszerünket.